O nás

Naša filozofia a poslanie

EXAMINO vzniklo unikátnym spojením dvoch vzdelávacích spoločností EXAM testing a Freedu – vzdelávacie centrum.

Ide o interaktívnu vzdelávaciu aplikáciu od slovenských autoriek a autorov, ktorí sú zároveň tvorcami testov pre mnohé školy po celom Slovensku. Prinesie deťom kvalitné vzdelávanie a chuť učiť sa.

Webová aplikácia je vďaka prvkom hry pre deti skutočne atraktívnou formou učenia. Vďaka interaktívnym testom a cvičeniam môžu zdokonaliť svoje vedomosti. Je jednoduchá na používanie a deti dokonalo pripraví na testy či prijímačky.

EXAMINO pomáha zlepšiť učebné výsledky z predmetov matematika, slovenčina, VŠP a VJS.

Vďaka individuálnemu vzdelávaniu sa žiačky a žiaci budú posúvať vlastným tempom a ostanú motivovaní. Pomôže im zvládnuť školské úlohy, skúšky a ďalšie vzdelávacie ciele bez stresu.

EXAMINO je vhodné nielen na samoštúdium, ale aj ako podporný nástroj pri výučbe na školách a pri príprave na prijímacie skúšky.

Naša filozofia je postavená na potrebe modernizovať vzdelávací systém v prospech detí, učiteliek, učiteľov a všetkých zúčastnených. Chceme prispievať k vytváraniu pozitívneho vzťahu mladých ľudí k vzdelávaniu, nielen v školách, ale aj k samostatnému učeniu.

EXAM testing

Spoločnosť EXAM testing je nezávislou odbornou inštitúciou, ktorá sa tvorbe školských testov a reali­zácii rôznych testovaní venuje kontinuálne už 30 rokov. Za toto obdobie úspešne dodali testy na prijímacie a talentové skúšky mnohým vysokým školám a viac ako stovke stredných škôl, mnohým opakovane. Rovnako zastrešuje aj celoplošné testovanie Komparo. Zakladateľom a riaditeľom firmy EXAM testing je Vladimír Burjan, ktorý je známy vo vzdelávacích kruhoch po celom Slovensku.

Hlavným cieľom spoločnosti je prispievať ku skvalitňovaniu slovenského školstva. Byť profesionálnym partnerom v otázkach kvality a efektívnosti vzdelávania, hodnotenia škôl, vzdelávacích programov i školského systému ako celku.

S trochou neskromnosti sa dá povedať, že za 30 rokov pôsobenia vie EXAM testing o problematike hodnotenia a testovania žiakov skoro všetko.

V podmienkach slovenského školstva je spoločnosť svojím zameraním ojedinelá. Podobné inštitúcie sú však súčasťou vzdelávacích systémov mnohých vyspelých krajín.

Freedu – vzdelávacie centrum

Vzdelávacie centrum Freedu vzniklo v roku 2006. Organizuje kvalitnú prípravu na prijímačky a venuje sa doučovaniu detí na druhom stupni základných škôl.

Od založenia vzdelávacieho centra Freedu pomáha deťom a mladým ľuďom získavať, udržiavať alebo zvyšovať pozitívny vzťah k učeniu.

Freedu je najväčšie doučovacie centrum na Slovensku. Najžiadanejšou službou je príprava na prijímačky, no spoločnosť organizuje aj doučovanie do školy a kurzy angličtiny. Od roku 2020 ponúka všetky kurzy aj online formou.

Učia tu vysokoškoláčky a vysokoškoláci, ktoré/í majú prirodzene k deťom blízko a vedia učivo trpezlivo vysvetliť.

Dve bratislavské pobočky nájdete na Patrónke a v Novom Meste, obľúbené sú však aj online kurzy dostupné pre deti z celého Slovenska.

Kontakt

EXAMINO s. r. o.

Mikovíniho 9548/19

917 02 Trnava

Slovenská republika

E-mailový kontakt: napiste@examino.sk

IČO: 55 474 039

DIČ: 2122001574

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 54215/T.