Aplikácia, ktorá deťom uľahčí učenie

Kvalitné vzdelávanie môže byť zábava. Spoznajte s nami interaktívnu vzdelávaciu aplikáciu od slovenských autoriek a autorov, ktorí sú tvorcami testov pre školy po celom Slovensku.

Children using EXAMINO

Moderná aplikácia pre zábavné učenie

EXAMINO prinesie vašim deťom chuť učiť sa. Vďaka individuálnemu vzdelávaniu sa budú posúvať vlastným tempom a ostanú motivované. Pomôže im zvládnuť školské úlohy, skúšky a ďalšie vzdelávacie ciele bez stresu. Zoznámte sa s jeho prostredím:

Učivo

Učivo

V tejto sekcii si žiak jednoducho vyberie 5. – 9. ročník, predmet a tému, ktorú si chce prejsť. Učebné materiály sú vo forme textu alebo krátkeho videa.

Učivo

Cvičné otázky a testy

Cvičné otázky sú skvelou interaktívnou formou vzdelávania. Ponúkajú možnosť vidieť správne či nesprávne odpovede prakticky hneď a prostredníctvom nich sa učiť. Testy sú časovo limitované a výsledok sa dozviete až po ukončení celého testovania.

Učivo

Aktivity a domáce úlohy

Cez túto sekciu si vie rodič (rovnako ako žiak) skontrolovať zadané aktivity a ich status. Ide o aktivitu na hodine alebo domácu úlohu, ktorú triedam zadáva učiteľ.

Učivo

Odznaky

Aktivita v apke je odmenená odznakmi. Hodnotia sa vykonané aktivity, úspešnosť v testoch a cvičných otázkach či množstvo preštudovaných materiálov.

Prečo si vybrať práve EXAMINO?

Webová aplikácia je vďaka prvkom hry skutočne atraktívnou formou učenia pre deti aj tínedžerov.

 • Interaktívny obsah

  Deti budú baviť interaktívne učebné materiály, úlohy na precvičovanie a testy na sledovanie pokroku. Interaktívne cvičenia udržia ich pozornosť a urobia učenie zábavným.

 • Samostatné učenie

  Každé dieťa sa učí svojím tempom a má svoje záujmy. Práca so vzdelávacou aplikáciou EXAMINO podporuje samostatné učenie.

 • Motivácia

  EXAMINO motivuje deti prostredníctvom systému získavania odznakov. Tento prístup podporuje ich aktívnu snahu a chuť učiť sa.

 • Priebežné hodnotenie

  Pri riešení cvičení a testov deti dostanú spätnú väzbu a vedia tak zistiť, kde majú nedostatky. Chyby nie sú zlé, práve naopak. Využijeme ich ako prostriedok na identifikáciu, kde treba zabrať.

 • Kdekoľvek a kedykoľvek

  EXAMINO je webová aplikácia, ktorú si vie žiak pridať aj na plochu svojho zariadenia. Dizajn sme prispôsobili deťom na základných školách, takže funguje výborne aj na mobile. Prihlásiť sa tak dá kedykoľvek a kdekoľvek.

 • Rodičovská kontrola

  Vďaka nej môžu rodičia sledovať aktivitu dieťaťa v aplikácii. Vidia rozsah preštudovanej látky, úspešnosť žiaka v testoch a v prípade školských kont aj zadané domáce úlohy.

Predmety a testy

EXAMINO obsahuje množstvo interaktívnych testov a cvičení pre žiačky a žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ (príma – kvarta).

 • Slovenský jazyk a literatúra

 • Všeobecné študijné predpoklady

 • Matematika

 • Komparo

 • Všeobecné jazykové schopnosti

 • Prijímačky

Balíky predmetov

Každý balík obsahuje:

 • Interaktívne učivo

 • Cvičné otázky

 • Testy

 • Komparo

 • Prijímačkové testy

Komplet
Obsahuje slovenský jazyk a literatúru, matematiku, všeobecné jazykové schopnosti a všeobecné študijné predpoklady.
84,00 €
72,00 €
Slovenčina a matematika
Obsahuje slovenský jazyk a literatúru a matematiku pre 5. – 9. ročník ZŠ.
54,00 €
45,00 €
Matematika
Obsahuje matematiku pre 5. – 9. ročník ZŠ.
42,00 €
36,00 €
Slovenčina
Obsahuje slovenský jazyk a literatúru pre 5. – 9. ročník ZŠ.
42,00 €
36,00 €