POROVNANIE PROGRAMOV
EXAMINO ponúka používateľom tri rôzne programy: BASIC, ŠTANDARD a PRÉMIUM. Líšia sa cenou a ponukou obsahu.

Ak si zvolíš program BASIC:
 • máš prístup k testom a materiálom pre jeden ročník, ktorý si vyberieš pri platbe,
 • máš prístup k testom a materiálom pre jeden predmet (SJL alebo MAT), ktorý si vyberieš pri platbe,
 • máš prístup ku všetkým učivám,
 • máš prístup ku všetkým cvičným otázkam.
Ak si zvolíš program ŠTANDARD:
 • máš prístup k testom a materiálom pre jeden ročník, ktorý si vyberieš pri platbe,
 • máš prístup k testom a materiálom pre obidva predmety (SJL, MAT),
 • máš prístup ku všetkým učivám,
 • máš prístup ku všetkým ťahákom,
 • máš prístup ku všetkým cvičným otázkam,
 • môžeš sa otestovať „ostrým tematickým testom“ (na čas).
Ak si zvolíš program PRÉMIUM:
 • máš prístup k testom a materiálom pre všetky ročníky (5. – 9. ročník ZŠ),
 • máš prístup k testom a materiálom pre obidva predmety (SJL, MAT) a ku všetkým ďalším testom a materiálom, ktoré EXAMINO ponúka (ukážkové testy KOMPARO, testy všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností),
 • máš prístup ku všetkým učivám,
 • máš prístup ku všetkým ťahákom,
 • máš prístup ku všetkým cvičným otázkam,
 • môžeš sa otestovať „ostrým tematickým testom“ (na čas),
 • môžeš si svoje výsledky v testoch sťahovať ako PDF súbory,
 • budeš mať prístup ku všetkým novým testom, materiálom a funkciám, ktoré budú na EXAMINE postupne pribúdať.
Ceny jednotlivých programov závisia od dĺžky obdobia, na ktoré si ich predplatíš:
Program 1 týždeň
(7 dní)
4 týždne
(28 dní)
12 týždňov
(84 dní)
BASIC 5 € /týždeň
Platba 5 €
ŠTANDARD 7 € /týždeň
Platba 7 €
4 € /týždeň
Platba 16 €
(úspora 12 €)
3 € /týždeň
Platba 36 €
(úspora 48 €)
PRÉMIUM 7 € /týždeň
Platba 28 €
5 € /týždeň
Platba 60 €
(úspora 24 €)
Ceny sú uvedené vrátane DPH.